Autor      Kontakt      Logowanie       

 Serwis Matematyczny
 Piotr Gumienny
 


"Szkoły są tak dobre,     
jak dobrzy są w nich nauczyciele"     

 

Liga Matematyczna e-platforma e-dziennik  


  

 

 
 

 

Serwis Matematyczny - Piotr Gumienny

Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy uczniów Naszj szkoły do udziału w konkursie fotograficznym FotoMatematyka.
1. Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki i dostrzeganie jej w otaczającym nas świecie.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły.
3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię.
4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.
5. Dopuszcza się elementy fotomontażu i obróbki w programie graficznym.
6. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres fotomatyka@gmail.com w terminie do 15 maja. Zdjęcie nie może przekraczać 2 MB.
7. Plik zdjęcia musi być w formacie .jpg, a jego nazwa musi mieć format NazwiskoImie-tytul.jpg (np. NowakJan-Rzeka.jpg) bez polskich znaków!
8. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz nieodpłatnie przekazuje prawa organizatorom.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja.
10. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie.

Zapraszamy !
Agata & Piotr Gumienni

 

Edycja 2015

W Roku Matematyki na Pomorzu odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu FotoMatematyka. Uczniowie Naszej szkoły zgłosili 41 prac !
Komisja w składzie: Wanda Kowalik, Kaja Piwowarska, Mariusz Mojsiuk i Piotr Gumienny miała duży problem z wyborem najlepszych. Ostatecznie  po obejrzeniu prac, uwzględniając walory matematyczne i artystyczne, komisja postanowiła przyznać:
I m-ce pracy  K.Pawlickiej pt. "Kropla"
II m-ce pracy P.Gray pt. "Powietrzna czwórka"
III m-ce pracy M.Filimoniak pt. "Podobieństwo człowieczeństwa"
oraz wyróżnić prace:
K.Laskowskiej pt. "Schody - okrąglak"
A.Świergalskiej pt. "Kula"
M.Mazur pt. "Symetria nad wodą"
A.Charko pt. "Spirala Archimedesowa"
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom! Nagrodzone prace będą rekomendowane do Ogólnopolskiego Konkursu "Matematyka w obiektywie".

I m-ce K.Pawlicka - "Kropla"


II m-ce P.Gray - "Powietrzna czwórka"


III m-ce M.Filimoniak - "Podobieństwo człowieczeństwa"


wyróżnienie K.Laskowska - "Schody"


wyróżnienie A.Świergalska - "Kula"


wyróżnienie M.Mazur - "Symetria nad wodą"


wyróżnienie A.Charko - "Spirala Archimedesowa"


Edycja 2014

Komisja Konkursu Fotomatematyka w składzie: Agata Faryniarz-Gumienna, Wanda Kowalik, Mariusz Mojsiuk, Piotr Gumienny, po obejrzeniu i analizie nadesłanych prac i burzliwych obradach, uwzględniając walory matematyczne i artystyczne, postanowiła przyznać:
I m-ce pracy  K.Piwowarskiej 2E pt. "Odbicie"
II m-ce pracy S.Leśkiewicz 2E pt. "Wiatraki"
III m-ce pracy M.Samborskiego 2D pt. "Prosto w muzeum"
IV m-ce pracy P.Wysoty 2D pt. "Jaz logarytmiczny"
V m-ce pracy  A.Pradlik 2E pt "Kolorowe równoległe"
VI m-ce pracy P.Okuńskiej pt. "Bryły"
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Nagrodzone prace zostaną rekomendowane i zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu "Matematyka w obiektywie".

I m-ce

II m-ce

III m-ce

IV m-ce

V m-ce

VI m-ce

 

     
     
      stat4u